O PMI Radosław Groszewski


Działalność gospodarcza pod nazwą PMI Project Management Investment została założona 01.06.2007 r. przez inż. Radosława Groszewskiego absolwenta Politechniki Warszawskiej wydziału inżynierii lądowej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie,  sprawującego obecnie funkcję Managera Inwestycji w prowadzonej działalności.

 

PMI Radosław Groszewski z racji wieloletniego doświadczenia jak i swoich kwalifikacji, oraz specjalistycznej wiedzy, zdobytych podczas realizacji różnorodnych projektów inwestycyjnych zarówno tych zrealizowanych przez PMI Radosław Groszewski od 2007 r.,  jak i również projektów o charakterze budowlano - inwestycyjnym w takich  firmach jak: Mostostal Gdańsk S.A. - Inżynier Budowy  1998 - 1999 r.; Karmar S.A. - Kierownik Projektu/Kierownik Budowy 1999 - 2002 r.; Plus Discount Sp. z o.o. - Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości 2002 - 2003 r.; Marvipol Development S.A. - Kierownik Projektu 2003 - 2007 r.,  jest prawidłowo przygotowany i przyjaźnie ukierunkowany do świadczenia profesjonalnych usług z szerokiej oferty zakresu działalności w różnych sektorach i profilach działania firmy.

Misją i przesłaniem PMI Radosław Groszewski jest prawidłowe realizowanie projektów budowlano – inwestycyjnych nie tylko zgodnie z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną i przepisami formalno-prawnymi, ale przede wszystkim wedle życzeń i wymagań Inwestora, przy uwzględnieniu i respektowaniu indywidualnego podejścia każdego z Zlecających. Każda zlecona PMI Radosław Groszewski inwestycja budowlana jest realizowana w sposób całkowicie zaangażowany tylko dla danego przedsięwzięcia, co oznacza, iż Manager Inwestycji wyłącznie w danym czasie realizuje tylko jedną inwestycję dla Inwestora z którym została zawarta umowa na świadczenie usług, do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, czy całkowitego zakończenia inwestycji. Takie indywidualne i wyszukane podejście PMI Radosław Groszewski zagwarantowało w trakcie działalności wszystkim Zlecającym pozytywne zakończenie inwestycji. Założeniem priorytetowym PMI Radosław Groszewski jest realizowanie usług według zasady ,,Jakość Zobowiązaniem", dlatego dotychczas wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia niezależnie od ich

charakteru przeznaczenia oraz sposobu użytkowania były traktowane w sposób identyczny pod względem dokładności, staranności, estetyki i jakości wykonania. Różnorodność zrealizowanych przedsięwzięć budowlanych przez PMI Radosław Groszewski, w sposób zasadniczy potwierdza, iż działalność oraz świadczenie usług nie zostało jedynie ograniczone do wąskiego grona wybranych sektorów działania, lecz paleta sektorów działania jak i zakresu działania jest praktycznie niczym nie ograniczona. Wachlarz możliwości realizacyjnych PMI Radosław Groszewski został wskazany w dziale Oferta, a także zobrazowany w dziale Realizacje – dla zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć budowlanych.

 

PMI Radosław Groszewski podejmuje się i z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia budowlano - inwestycyjne w indywidualnej formule


wskazanej i opisanej w dziale ,,Strategia działania /Konkurencyjność i Efektywność Ekonomiczna/". gdzie zyski i nadwyżki finansowe kierowane są bezpośrednio do Zlecającego, a nie do ,,kasy,, Generalnego Wykonawcy. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zakresem oraz zasadami działania jak i funkcjonowania metody realizacyjnej ,,Construction Management".  

 

PMI Radosław Groszewski świadczy swoje usługi na terenie całego województwa mazowieckiego, lecz również istnieje możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjno - budowlanych na szerszym terenie poza granicami województwa mazowieckiego. 


mgr inż. Radosław Groszewski 

Wykształcenie

Przynależność do organizacji zawodowych

Kwalifikacje

  • ( 1992-1998 ) Politechnika Warszawska; Wydział : Inżynieria Lądowa; Specjalność: Konstrukcje budowlane
    i inżynierskie.
  • ( 1998 -1999 ) Studium Wyceny Nieruchomości - Politechnika Warszawska.
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
  • Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa. 
  • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
    (VI. 2001 r ). 

Zapraszam do Współpracy

PMI Radosław Groszewski

 PMI Project Management Investment

05-077 Warszawa, ul. Dworkowa 15a/22

NIP: 876-100-68-07, REGON: 870302457

Tel. 664 138 628, Mail: pmi.biuro@wp.pl

Podziel sięMANAGERINWESTYCI.PL | 2011-2017 | Produkcja: OSTASZKIEWICZ.PL